DE VORDERING

Heeft u een brief ontvangen over onbetaalde parkeergelden in Kroatië? Op deze pagina vindt u informatie over de vordering. 

De in de brief genoemde vordering is gebaseerd op het feit dat u zonder voorafgaande betaling gebruik heeft gemaakt van een parkeergelegenheid in Kroatië. Ook hebt u na een uitnodiging tot betaling van de dagparkeerkaart die u onder uw ruitenwisser hebt aangetroffen, wederom nagelaten de verschuldigde parkeerkosten te betalen. De daardoor ontstane schade bedraagt daardoor in het geval van Nederlandse parkeerders in totaal € 288,40.

Op de in de brief genoemde datum was u niet in het bezit van een geldige uur- of dagkaart. Als gevolg daarvan is door een controleur een dagkaart uitgegeven om u alsnog de mogelijkheid te bieden om het parkeergeld te voldoen. Van de situatie ter plekke heeft de controleur bewijsmateriaal verzameld, zoals beeldmateriaal. De dagkaart (welke als herinnering is geplaatst onder uw ruitenwisser) is vervolgens niet door u betaald binnen de wettelijke termijn, ondanks het bijgevoegde betalingsbevel.

Misschien dat u schrikt van de hoogte van de vergoeding, maar deze bestaat uit omzetderving, personeelskosten, advocaatkosten, vertaalkosten en overige kosten, zodat deze schadevergoeding opgelopen is. Op de pagina onderbouwing leest u hier meer over. 

De Kroatische parkeerbedrijven voeren een zogeheten “zero tolerance” beleid. Iedereen dient simpelweg te betalen. Op deze manier wordt kopieergedrag voorkomen. Het wegrijden zonder te betalen (na daartoe twee keer de kans te hebben gehad) wordt dan ook aangepakt. 

Wanneer een parkeerder niet betaalt, kan hij uiteindelijk worden gedagvaard. De Kroatische parkeerbeheerders hebben intussen door heel Europa, waaronder in Duitsland, Italië en Oostenrijk procedures aanhangig gemaakt. De vordering wordt in de regel door de Kroatische rechter toegewezen. De Kroatische rechter heeft onlangs nog geoordeeld dat de (hoogte van de) vordering - ten aanzien van een Nederlandse parkeerder - niet onredelijk bezwarend is.  De parkeerder werd veroordeeld tot betaling van omgerekend ongeveer € 1.445,-- inclusief proceskosten. Deze uitspraak kunt u vinden bij actueel

Indien u meent dat de vordering onterecht is, kunt u uw bezwaar kenbaar maken door dit schriftelijk kenbaar te maken bij Van der Meer & Philipsen Gerechtsdeurwaarders. Indien uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u verweer voeren bij de rechter. Houdt u dan wel rekening met (hoge) proceskosten, die u moet betalen, als de vordering door de rechter wordt toegewezen.

Let op: het maken van een bezwaar c.q. toezenden van (bewijs)stukken schort de werking van de lopende termijn niet op. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info