VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

Ik heb een brief ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Het bedrag dat in de brief is genoemd dient u binnen de daarin gestelde termijn te voldoen op IBAN: NL57 INGB 0672 4448 01, BIC: INGBNL2A, ten name van Van der Meer en Philipsen Gerechtsdeurwaarders, onder vermelding van het dossiernummer.

Hoeveel moet ik betalen?

Het bedrag dat u verschuldigd bent, staat in de brief. Bent u de brief kwijtgeraakt en weet u niet wat het totale bedrag is? Het is dan belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met Vander Meer & Philipsen Gerechtsdeurwaarders (https://www.vdmph.nl/) op 072 - 514 70 00 om te voorkomen dat de vordering verder oploopt. 

Waarop is de vordering gebaseerd?

U bent een parkeerovereenkomst aangegaan met een van de parkeerbeheerders in Kroatië. Op het moment dat u gebruik maakt van de parkeerdiensten, bent u het aldaar geldende parkeertarief verschuldigd. Wanneer u dit parkeertarief niet ter plekke heeft voldaan, heeft u gehandeld in strijd met de overeenkomst en handelt u onrechtmatig. Het niet voldoen van het parkeertarief komt dan ook voor uw eigen risico en rekening. In het menu van deze website kunt bij vordering en onderbouwing meer informatie vinden over de gronden en opbouw van de vordering.

Ik vind de vordering onterecht. Wat moet ik doen?

Als u het niet eens bent met de vordering kunt u uw bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij Van der Meer & Philipsen Gerechtsdeurwaarders. U dient uw bezwaar goed te onderbouwen met stukken. Let op, het maken van een bezwaar c.q. toezenden van (bewijs)stukken schort de werking van de lopende termijn niet op. 

Ik kan de vordering niet in één keer betalen. Wat moet ik doen?

Als u een betalingsregeling wilt treffen, dan dient u binnen de gestelde termijn een e-mail te sturen naar info@vdmph.nl onder vermelding van het dossiernummer waarin een betalingsvoorstel wordt ingediend onderbouwd met uw inkomsten (inclusief van uw partner) en uitgaven.

Waarom krijg ik nu pas een brief?

Het kan zijn dat u een brief krijgt die betrekking heeft op een overtreding die enkele jaren geleden heeft plaatsgevonden. Dit komt doordat de zaken vertraging hebben opgelopen. De parkeerbeheerders hebben hun vordering naar Kroatisch recht op internationale parkeerders, waaronder uit Nederland, eerst in rechte laten toetsen. Intussen hebben diverse rechters zich over de zaak gebogen en is de rechtmatigheid van de vorderingen voldoende vastgesteld. Dit wordt ondersteund door het oordeel van een professor die zich over de zaak heeft uitgelaten (zie onderbouwing). 

Ik heb vragen over de hoogte van de vordering.

In het menu van deze website kunt bij vordering en onderbouwing meer informatie vinden over de gronden en opbouw van de vordering.

Kan mijn betaling worden verwerkt zonder vermelding van het kenmerk?

Indien u de vordering zonder vermelding van het kenmerk heeft overgemaakt op ons rekeningnummer, kunnen wij de betaling niet koppelen aan uw dossier. Mocht het u onverhoopt gebeuren, neem snel contact met ons op. Wij zullen dit dan in behandeling nemen en de betaling verwerken aan de hand van het juiste dossiernummer. 

Mocht u naar aanleiding van het betalen zonder kenmerk geen contact met ons opnemen, dan loopt u het risico dat de betaling niet correct is verwerkt en de vordering nog altijd openstaat. Het niet vermelden van een kenmerk komt voor eigen risico en rekening.

Wat zijn de consequenties als ik de vordering niet (tijdig) voldoe?

Indien u het tot een gerechtelijke procedure laat komen, bent u bij toewijzing van de vordering o.a. proceskosten en rente verschuldigd. Deze kosten kunnen oplopen tot meerdere honderden euro’s en komen bovenop het reeds door u verschuldigde bedrag. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info