UITZENDINGEN & ARTIKELEN

 

15 januari 2018 en 29 april 2019, Radar AVROTROS

Op 15 januari 2018 en op 29 april 2019 heeft Radar in de uitzending de 'verkeersboete' behandeld. 

In de aflevering van 29 april 2019 is de hoogte van de vordering tegen het licht gehouden naar aanleiding van een uitspraak van de Kroatische rechter. 

De Kroatische rechter heeft in genoemde uitspraak bepaald dat een Oostenrijkse bestuurder alsnog de parkeerkosten moest voldoen. Wel werd de boete plus de kosten in deze specifieke zaak door de rechter gematigd tot een totaalbedrag van ongeveer € 50,00. Hier vindt u de originele uitspraak.

Let op: in deze uitzending is niet ingegaan op overwegingen van de Kroatische rechter.  Hierdoor wordt er een onjuist, onvolledig beeld geschetst. In de aangehaalde procedure betrof het een Oostenrijkse parkeerder. De kosten van de incassoprocedure in Oostenrijk vallen lager uit dan de daadwerkelijk gevorderde schade. Dit is echter niet van toepassing op andere gevallen. 

De vertaling van één van de belangrijkste rechtsoverwegingen van de Kroatische rechter luidt:

'De eiser (de parkeerbeheerder) heeft niet bewezen dat de gegevens uit het eigendomsregister met betrekking tot voertuigen in het woonland van de gedaagde zijn verkregen via een advocaat, als ook dat het voor een dergelijke eenvoudige handeling door / namens een rechtspersoon die zich bezig houdt met het incasseren van parkeergelden noodzakelijk was om een advocaat in de arm te nemen die beschikt over het specialisme van het kennen van de vreemde taal aldaar. ' 

Anders dan in Oostenrijk dient in Nederland een in Nederland gevestigde advocaat te worden ingeschakeld. Dit volgt uit artikel 9 lid 3 sub c van het Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0028997/2010-01-01). Een Nederlandse advocaat is dus bevoegd om de NAW-gegevens van de kentekenhouder bij RDW op te vragen. Zowel aan het inschakelen van een advocaat als het opvragen van de gegevens zijn kosten verbonden. Daarbij wordt door de Kroatische rechter rekening gehouden met de specialistische kennis van de advocaat in gevallen als deze; daaraan zijn kosten verbonden. De Oostenrijkse situatie is evident anders, gelet op de eerdergenoemde overweging. De Oostenrijkse uitspraak is dus niet van toepassing op de Nederlandse situatie.  

Dit blijkt ook uit het volgende. De Kroatische rechter heeft op 13 september 2019 namelijk een Nederlandse parkeerder veroordeeld tot betaling van de volledige vordering, inclusief (proces)kosten, hetgeen neerkomt op een bedrag van ongeveer € 1.445,-- (kenmerk uitspraak: P-202/19-13). Op deze website is deze uitspraak en de Engelse vertaling daarvan te vinden onder actueel. Ook grote aantallen parkeerders uit andere landen, zoals Duitsland en Italië, zijn in de meeste gevallen door de Kroatische rechter veroordeeld om de volledige vordering te voldoen. Onder actueelvordering en onderbouwing vindt u meer informatie over de actuele stand van zaken en de rechtmatigheid van de vordering.

Artikel ANWB

https://www.anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/boete-buitenland/boete-parkeergeld-kroatie

Ook de ANWB heeft zich over de kwestie gebogen. Klik op bovenstaande link om de informatie te lezen die de ANWB heeft gepubliceerd. De ANWB verwijst hierin ook naar de zaak van de Oostenrijkse parkeerder. 

De ANWB geeft, kort gezegd, twee mogelijkheden: u kunt de volledige vordering betalen of u kunt het bedrag van ca. 256,25 HRK betalen en maakt bezwaar tegen de rest van de vordering. 

De ANWB verwijst daarbij naar bovengenoemde uitspraak tegen de Oostenrijkse parkeerder. De Kroatische parkeerbedrijven menen dat die verwijzing onterecht is om redenen die hierboven vernoemd worden. Wel maakt de ANWB melding van het feit dat er uitspraken zijn waarin de volledige vordering wordt toegewezen.

Als u besluit om verweer te voeren zal de rechter uiteindelijk bepalen of uw verweer slaagt. Indien de vordering echter wordt toegewezen, kan deze erg oplopen in verband met de proceskosten. Houdt u daar rekening mee..

Onder actueel, vordering en onderbouwing vindt u meer informatie over de actuele stand van zaken en de rechtmatigheid van de vordering.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info